لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات اشعار جمشید شعله
به‌اهتمام:جمراد جمشید - شهر آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -3-91817-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1