لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ژنتیک پزشکی در یک نگاه: برگزیده جایزه نخست انجمن کتاب پزشکی بریتانیا
نويسنده:دورین‌جی بریچارد ؛ نويسنده:بورس‌ر. کورت ؛ مترجم:آریانه صدرنبوی - اندیشه رفیع - دیویی: 616.043 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -420-987-964-978 انتخاب
2- هوای نفس
نويسنده:محمدرضا قاسمی - موسسه چاپ و نشر عروج - دیویی: 955.0842092 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -167-212-964-978 انتخاب
3- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - دیویی: 658.404 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
4- فرقه‌ی اسسین‌ها: دنیای تبهکاران
نويسنده:الیور باودن ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - دیویی: 823.92 - 408 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -43-8537-600-978 انتخاب
5- رهایی
نويسنده:آلیسون‌بریث‌ویت کاندی ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - دیویی: 813.6 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 265000 ریال - 0 -41-8537-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1