لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (41)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرخ بدشانسی
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل بسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 3 -80-7694-964-978 انتخاب
2- شبح سر هربرت سنگ سیاهچال
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل باسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -15-6753-600-978 انتخاب
3- مدرسه نابودکنندگان اژدها
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل باسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 3 -55-6753-600-978 انتخاب
4- شاگرد جدید مدرسه
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل باسو - نشر آفرینگان - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 55000 ریال - 2 -61-7694-964-978 انتخاب
5- شمارش معکوس تا آغاز سال 1000
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل بسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 3 -35-7694-964-978 انتخاب
6- کمک! پدر و مادرها به مدرسه می‌آیند
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ تصويرگر:بیل باسو ؛ مترجم:فرزانه مهری - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 130 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -03-6753-600-978 انتخاب
7- تربیت اژدها در 97 مرحله
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل بسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 130 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 8 -01-7694-964-978 انتخاب
8- خطر! جادوگران مشغول کارند!
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل باسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 126 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 60000 ریال - 2 -07-6753-600-978 انتخاب
9- خطر! جادوگران مشغول کارند!
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:فرزانه مهری ؛ تصويرگر:بیل باسو - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 126 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -07-6753-600-978 انتخاب
10- مدرسه‌ی کودکان اژدها‌کش: دانش‌آموز جدید
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ ويراستار:عاطفه تاجیک - کیا - دیویی: 813.54 - 96 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -021-167-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5