لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (51)
تالیف (10)
ترجمه (54)
تهران (20)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ازدواج در اسلام
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - یاس - دیویی: 297.642 - 224 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مترجم:احمد جنتی ؛ مصحح:سیدهاشم رسولی‌ - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.95 - 508 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 50000 ریال - 3 -319-440-964 انتخاب
3- مجموعه‌ی سه کتاب: نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الهادی - دیویی: 297.218 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 33 سال 1387 - 43000 ریال - 6 -005-400-964 انتخاب
4- اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مترجم:احمد جنتی - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.45 - 592 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -614-440-964-978 انتخاب
5- مجموعه 3 کتاب: نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الماسی - دیویی: 297.95 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
6- نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الهادی - دیویی: 297.218 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1377 - 12000 ریال - 6 -005-400-964 انتخاب
7- اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مترجم:احمد جنتی ؛ مصحح:سیدهاشم رسولی‌ - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.95 - 606 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 50000 ریال - 9 -316-440-964 انتخاب
8- مجموعه‌ی سه کتاب: نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الهادی - دیویی: 297.218 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 34 سال 1388 - 43000 ریال - 6 -005-400-964 انتخاب
9- مجموعه سه کتاب: نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الهادی - دیویی: 297.218 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1376 - 11000 ریال - 6 -005-400-964 انتخاب
10- مجموعه سه کتاب: نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی - الهادی - دیویی: 297.218 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1378 - 14000 ریال - 6 -005-400-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7