لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (103)
تالیف (216)
ترجمه (2)
تهران (218)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (218) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگذشت سلجوقیان [بازنویسی کتاب راحه‌الصدور و آیه السرور اثر محمدبن‌علی راوندی]
به‌اهتمام:نادره جلالی‌شیرازی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa0.8 - 120 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 11500 ریال - 9 -60-5568-964 انتخاب
2- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی کیومرث تا پایان پادشاهی کیقباد)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 180 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 5 -1-96878-964 انتخاب
3- عاشق مسافر: تلخیص و بازنویسی مثنوی گل و نوروز اثر خواجوی کرمانی
بازنويسي:محمدحسین کرمی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa1.32 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -15-8084-964 انتخاب
4- آواز راز [بازنویسی و تلخیص داستانها رمزی - عرفانی شیخ اشراق]
به‌اهتمام:رضا اسدپور ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 189.1 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 7 -89-5568-964 انتخاب
5- پاسخ نغز (بازنویسی کتاب النقض اثر شیخ نصیرالدین عبدالجلیل قزوینی) تالیف قرن ششم هجری
به‌اهتمام:محمدکاظم رحمتی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 297.417 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9900 ریال - 6 -84-5568-964 انتخاب
6- بازنویسی بهارستان [تالیف عبدالرحمان جامی] قرن نهم هجری
به‌اهتمام:منوچهر دانش‌پژوه ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa8.862 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 7 -58-5568-964 انتخاب
7- تلالو نور (مروری بر زندگی و آثار محدت نوری)
نويسنده:مجید معارف ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - همشهری،امیرکبیر - دیویی: 297.998 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -232-241-964-978 انتخاب
8- ستاره‌ای از جبع (مروری بر زندگی و آثار شهید ثانی)
نويسنده:محمدکاظم رحمتی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - همشهری - دیویی: 297.3924 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 8 -037-241-964-978 انتخاب
9- چهل گفتگو [تلخیص و بازنویسی کتاب مصیبت‌نامه اثر فریدالدین عطار نیشابوری] - تالیف قرن ششم هجری -
به‌اهتمام:منوچهر دانش‌پژوه ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -95-5568-964 انتخاب
10- سرگذشت غوریان
بازنويسي:ابوالحسن مبین ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0517 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -14-8084-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22