لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (27)
تالیف (56)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون صدور چک مشتمل بر: قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی،...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55096 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 16000 ریال - 3 -37-5849-964-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 612 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 90000 ریال - 3 -24-5849-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به مترجمان رسمی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 344.55 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 12000 ریال - 3 -45-6747-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها، مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روانگردان ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 812 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -61-5849-964-978 انتخاب
5- مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 4 -27-5849-964-978 انتخاب
6- مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستورالعمل‌های آن مشتمل بر: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:عبدالهادی شادور ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55014 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 6 -31-6747-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 570 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 110000 ریال - 9 -64-5849-964-978 انتخاب
8- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 8 -29-5849-964-978 انتخاب
9- مجموعه آیین‌نامه داخلی هیات دولت، کمیسیون‌های اصل 138 و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 354.55 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 0 -33-6747-600-978 انتخاب
10- مجموعه آیین‌نامه داخلی هیات دولت مشتمل بر: آیین‌نامه داخلی هیات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 354.55 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 15000 ریال - 0 -68-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6