لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (27)
تالیف (56)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات تجارت، ثبت شرکت‌ها، علایم و اختراعات
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 880 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 400000 ریال - 6 -86-6747-600-978 انتخاب
2- مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح مشتمل بر: قوانین و مقررات اختصاصی لازم‌الاجرا در دادسراها و دادگاه‌های نظامی، ...
تدوين:عبدالهادی شادور ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:حمید دلیر - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.550143 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 350000 ریال - 1 -29-7434-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها، مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روانگردان ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 812 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -61-5849-964-978 انتخاب
4- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، جدول تطبیق مواد ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -32-7434-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر: قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 364.15 - 68 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - 6 -78-5849-964-978 انتخاب
6- مجموعه قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی، نظرات شورای نگهبان، آرای وحدت رویه...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 538 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 7 -55-5849-964-978 انتخاب
7- قانون مدنی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 4 -30-5849-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره مشتمل بر: مواردی از قانون مدنی، قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362، 1376، ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550434 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -89-6747-600-978 انتخاب
9- مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (آرای حقوقی) مشتمل بر: آرای وحدت رویه حقوقی دیوان‌عالی کشور، فهرست تاریخی ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 349.55 - 232 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 1 -61-7434-600-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات خانواده: قوانین و مقررات خانوده ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55015 - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 120000 ریال - 2 -63-5849-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6