لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (51)
تالیف (0)
ترجمه (61)
تهران (61)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1394 - 179000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
2- استیو جابز
نويسنده:جی الیوت ؛ نويسنده:ویلیام‌ال. سایمون ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - دیویی: 621.39092 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 98000 ریال - 6 -2-93045-964-978 انتخاب
3- 25 اصل حیاتی موفقیت: اصل 3 تا 6
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 64 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 8 -04-7418-600-978 انتخاب
4- استیو جابز
نويسنده:جی الیوت ؛ نويسنده:ویلیام‌ال. سایمون ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - دیویی: 621.39092 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1393 - 138000 ریال - 6 -2-93045-964-978 انتخاب
5- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 139000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
6- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 179000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
7- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 179000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
8- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1397 - 269000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
9- رهبران نوین: قدرت هوش هیجانی در رهبری
نويسنده:دنیل گلمن ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:نگار نادور - گرایش تازه - دیویی: 158.4 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 449000 ریال - 6 -24-7418-600-978 انتخاب
10- 25 اصل حیاتی موفقیت: اصل 7 تا 10
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی ؛ ويراستار:مصطفی نعمتی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 64 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5 -05-7418-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7