لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (14)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Pick up English 2b
نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ زيرنظر:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ تصويرگر:افسانه علیدوست‌یوسفده - به نشر، کتابهای پروانه،آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی - دیویی: 428.24 - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5 -1881-02-964-978 انتخاب
2- Pick up English for Persian kids workbook: 4b
نويسنده:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ نويسنده:شراره‌سادات سرسرابی - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -1977-02-964-978 انتخاب
3- Pick up English: starter
نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ زيرنظر:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ تصويرگر:افسانه علیدوست‌یوسفده - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 428.24 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 8 -1877-02-964-978 انتخاب
4- A basic course in English for university students
نويسنده:محمدتقی منشی‌طوسی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر - پاژ - دیویی: 428.64 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 16500 ریال - 9 -0-90597-964-978 انتخاب
5- Pick up English for Persian kids workbook: starter
نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ نويسنده:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ تصويرگر:افسانه علیدوست‌یوسفده - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 0 -1969-02-964-978 انتخاب
6- Pick up English for Persian kids: 3a
نويسنده:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ نويسنده:شراره‌سادات سرسرابی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر - آستان قدس رضوی، به نشر،آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی - دیویی: 428.24 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2 -1882-02-964-978 انتخاب
7- Pick up English for Persian kids 3b: workbook
نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ نويسنده:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ نويسنده:شراره‌سادات سرسرابی - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 428.24 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1 -1975-02-964-978 انتخاب
8- Pick up English for Persian kids: 5b
نويسنده:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ نويسنده:شراره‌سادات سرسرابی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر - آستان قدس رضوی، به نشر،آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی - دیویی: 428.24 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 7 -1887-02-964-978 انتخاب
9- Pick up English 3b
نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر ؛ زيرنظر:لیدا لطیفیان‌اصفهانی ؛ تصويرگر:افسانه علیدوست‌یوسفده - به نشر، کتابهای پروانه،آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی - دیویی: 428.24 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 9 -1883-02-964-978 انتخاب
10- A basic course in English for university students
نويسنده:محمدتقی منشی‌طوسی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر - پاز - دیویی: 428.64 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 40000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4