لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
2- زمان‌بندی تمرینات قدرتی در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:علی گرزی - حتمی - دیویی: 796.812 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 0 -68-5751-600-978 انتخاب
3- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
5- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
6- تمرینهای توانی
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:امیر رشیدلمیر ؛ مترجم:احمد ابراهیمی‌عطری - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 613.711 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 4 -1648-02-964-978 انتخاب
7- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
9- بازاریابی ورزشی پیشرفته
نويسنده:اریک‌سی. شوارتس ؛ نويسنده:جیسن‌دی هانتر ؛ مترجم:امیر منتظری - طنین دانش - دیویی: 796.0688 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 540000 ریال - 0 -61-8319-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1