لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میوه‌درمانی: نگاهی به خواص میوه‌ها و سبزیجات
به‌اهتمام:آرزو محمدی - میراث اهل قلم - دیویی: 615.321 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 36000 ریال - 9 -12-6327-600-978 انتخاب
2- میوه‌درمانی: نگاهی به خواص میوه‌ها و سبزیجات
به‌اهتمام:آرزو محمدی - میراث اهل قلم - دیویی: 615.321 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -12-6327-600-978 انتخاب
3- میوه‌درمانی: نگاهی به خواص میوه‌ها و سبزیجات
به‌اهتمام:آرزو محمدی - میراث اهل قلم - دیویی: 615.321 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 9 -12-6327-600-978 انتخاب
4- میوه‌درمانی: نگاهی به خواص میوه‌ها و سبزیجات
به‌اهتمام:آرزو محمدی - میراث اهل قلم - دیویی: 615.321 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 9 -12-6327-600-978 انتخاب
5- تشخیص و درمان ضایعات دهان و دندان به همراه ملاحظات دندان‌پزشکی بیماران سیستمیک
نويسنده:حسین اسلامی ؛ نويسنده:طاهر انتظاری‌ملکی ؛ نويسنده:صالح ملکی - رویان پژوه - دیویی: 617.63075 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 198000 ریال - 6 -002-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1