لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوچولوی ناز
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 6 -090-320-600-978 انتخاب
2- خانم معلم
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:جان ووندی - شهر قلم،چکه - دیویی: 823.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -91-2970-964-978 انتخاب
3- هر کسی جز خودم!
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:جان ووندی - شهر قلم،چکه - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -16-5935-600-978 انتخاب
4- کوچولوی ناز
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:جان ووندی - شهر قلم،چکه - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -18-5935-600-978 انتخاب
5- کوچولوی ناز
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -090-320-600-978 انتخاب
6- جنگ غذایی
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -091-320-600-978 انتخاب
7- خانم معلم
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -91-2970-964-978 انتخاب
8- هر کسی جز خودم!
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - شهر قلم - دیویی: 823.914 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -089-320-600-978 انتخاب
9- هرکسی غیر از خودم
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ تصويرگر:جان ووندی - هیرمند - دیویی: 823.914 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -249-408-964-978 انتخاب
10- ماجرای کیتی با اسب
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:مینا طالب‌لی ؛ تصويرگر:جان ووندی - هیرمند - دیویی: 823.914 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -247-408-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2