لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند،ارجمند - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1650 نسخه - 280000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
2- راهنمای درمان اهمال‌کاری
نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ مترجم:مهدی اکبری ؛ مترجم:مصلح میرزایی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 59000 ریال - 5 -108-200-600-978 انتخاب
3- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 7 -089-200-600-978 انتخاب
4- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3300 نسخه - 220000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
5- راهنمای درمان اهمال‌کاری
نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ مترجم:مهدی اکبری ؛ مترجم:مصلح میرزایی - کتاب ارجمند،ارجمند - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -108-200-600-978 انتخاب
6- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند،ارجمند - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1