لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (28)
تالیف (0)
ترجمه (33)
تهران (1)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده و قورباغه
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 1 -81-5703-964-978 انتخاب
2- سه آرزو
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 8 -79-5703-964-978 انتخاب
3- خرگوش و لاک‌پشت
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 6 -73-5703-964-978 انتخاب
4- چوپان دروغ‌گو
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 9 -72-5703-964-978 انتخاب
5- ماجراهای گالیور
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 6 -86-5703-964-978 انتخاب
6- پری دریایی
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 7 -89-5703-964-978 انتخاب
7- چوپان دروغگو
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 9 -72-5703-964-978 انتخاب
8- مه‌یموونی لاسار
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:نخشین حسین‌زاده ؛ مترجم:بهجت سعیدی - مانگ - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -19-8912-600-978 انتخاب
9- موش شهری و موش روستایی
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 3 -74-5703-964-978 انتخاب
10- پری دریایی
نويسنده:باب ویلیامز ؛ مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 7000 ریال - 7 -89-5703-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4