لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (13)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ما در عکس، زیر باران گم شده بودیم
نويسنده:فریاد شیری ؛ مترجم:سحر توکلی - نگار و نیما (نگیما) - دیویی: 8fa3.62 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 8 -71-7905-964 انتخاب
2- گورهای دسته‌جمعی: مطالعه دوده و سالین هایپرتونیک (گزیده شعر)
نويسنده:دانیل پانتانو ؛ مترجم:سحر توکلی - داستان - دیویی: 831.92 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -176-481-600-978 انتخاب
3- مثل زنی که می‌رود در باد! (مجموعه شعر)
شاعر:سحر توکلی - داستان - دیویی: 8fa1.62 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -82-7072-600-978 انتخاب
4- آسمان تغییر می‌کند
نويسنده:زو ینی ؛ مترجم:سحر توکلی - ثالث - دیویی: 833.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -088-405-600-978 انتخاب
5- نه مرغ دریایی، نه ستاره، فقط باران!: گزیده شعر لیتوانی از آغاز تا امروز
مترجم:سحر توکلی ؛ مترجم:علی عبداللهی - مروارید - دیویی: 891.9314 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 47000 ریال - 3 -117-191-964-978 انتخاب
6- تمشک‌های دست‌چین: گزیده شعر لیتوانی از آغاز تا امروز = Anthology of lithuanian poetry
مترجم:علی عبداللهی ؛ مترجم:سحر توکلی - نشر داستان - دیویی: 891.9314 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 3 -8-90299-600-978 انتخاب
7- گل‌گیس
نويسنده:سحر توکلی ؛ نقاش:نسیم آزادی - شباویز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4 -144-505-964 انتخاب
8- جاز غمگین قماربازان (ترانه‌های بی‌بی کینگ)
مترجم:سحر توکلی - نگار و نیما (نگیما) - دیویی: 811.54 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 ریال - 1 -04-7905-964 انتخاب
9- سنگ‌ها در شب می‌رقصند: گزیده شعرها
شاعر:گائو(مایر) شانگ‌می ؛ مترجم:سحر توکلی - داستان - دیویی: 895.1152 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -94-8382-600-978 انتخاب
10- قصه‌های آقای خاص (داستان‌های کوتاه و طنز چینی): لائوما
مترجم:سحر توکلی - نشر داستان - دیویی: 895 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 5 -35-8382-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2