لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (57)
تالیف (0)
ترجمه (76)
تهران (76)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به روم باستان
مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 937 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 75000 ریال - 9 -96-6092-964-978 انتخاب
2- گالیله: زندگی و آثار
نويسنده:پاتریشیا دموث ؛ مترجم:شهکام جولایی ؛ تصويرگر:جان لوبراین - جویا - دیویی: 520.0924 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 5 -46-2895-964-978 انتخاب
3- جک ساده‌لوح و جادوگر و پادشاه بینی دراز
نويسنده:جان پیشنس ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 ریال - 4 -62-6092-964 انتخاب
4- سفر به ناشناخته‌ها: نیروهای اسرار‌آمیز بشر
نويسنده:کالین ویلسون ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 133.86 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 20000 ریال - 3 -27-6092-964-978 انتخاب
5- بخواهید تا به شما داده شود: یاد بگیرید چه کنید تا خواسته‌های شما برآورده شود (آموزشهای آبراهام)
نويسنده:استر هیکس ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 133.93 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 40000 ریال - 5 -94-6092-964-978 انتخاب
6- سفر به ناشناخته‌ها: حقایقی درباره احضار ارواح
نويسنده:الن فیلیپ ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 133.9 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 9 -20-6092-964 انتخاب
7- قصه‌های برادران گریم: سه کوتوله در جنگل
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 398.20943 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 50000 ریال - 4 -59-6092-964-978 انتخاب
8- آلبرت اینشتین که بود؟
نويسنده:جس برالیر ؛ مترجم:شهکام جولایی ؛ تصويرگر:رابرت‌اندرو پارکر - جویا - دیویی: 530.092 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -99-2895-964-978 انتخاب
9- سه کوتوله در جنگل: قصه‌های برادران گریم
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 398.20943 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 6000 ریال - 4 -59-6092-964 انتخاب
10- ثروت و قانون جذب: یاد بگیرید چگونه ثروت، سلامتی و شادی را به سوی خود جذب کنید
نويسنده:استر هیکس ؛ نويسنده:جری هیکس ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - دیویی: 158.1 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 300000 ریال - 1 -15-2895-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8