لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (109)
تالیف (61)
ترجمه (123)
تهران (178)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (179)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (184) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاله زنبوره
شاعر:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:معصومه افشین‌پور - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -55-6686-600-978 انتخاب
2- شب بخیر مامان
بازنويسي:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار،بهارناز - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 0 -07-8103-964 انتخاب
3- احساس من
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 152.1 - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -10-8103-964 انتخاب
4- آداب غذا خوردن
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار،بهارناز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -04-8103-964 انتخاب
5- بچه‌ها مراقب باشید
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 363.1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 10000 ریال - 0 -41-8103-964-978 انتخاب
6- عید اومده به خونه
شاعر:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:بهار اخوان - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -26-6686-600-978 انتخاب
7- مورچه و دونه
شاعر:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:اکرم رحمانی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -87-6686-600-978 انتخاب
8- حیوانات مزرعه
نويسنده:براون واتسون ؛ مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -47-8103-964-978 انتخاب
9- دنی اردک کوچولو
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار،بهارناز - دیویی: 813 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -39-7072-964 انتخاب
10- پچ سگ شجاع
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار - دیویی: 823 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -36-7072-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19