لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (114)
تالیف (64)
ترجمه (125)
تهران (183)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (184)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (189) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات مزرعه
نويسنده:براون واتسون ؛ مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -47-8103-964-978 انتخاب
2- یه تخت دارم قد گلدونه
شاعر:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:آرمیتا قربانی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 1 -56-6686-600-978 انتخاب
3- کتی گوساله فداکار
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار،بهارناز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 6 -37-7072-964 انتخاب
4- شب بخیر مامان
بازنويسي:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار،بهارناز - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 0 -07-8103-964 انتخاب
5- احساس من
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 152.1 - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -10-8103-964 انتخاب
6- تو دریاها عروسم
شاعر:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:پریسا رسولی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -41-6686-600-978 انتخاب
7- پچ سگ شجاع
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار - دیویی: 823 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -36-7072-964 انتخاب
8- هدیه روز شکرگزاری
نويسنده:مگ هاستن ؛ مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی ؛ تصويرگر:لین فلچه - بهارناز - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 6500 ریال - 9 -35-8103-964-978 انتخاب
9- من و دنیای حیوانات
مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - بهارناز - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -67-8103-964-978 انتخاب
10- چرا انسان بیمار می‌شود؟
نويسنده:مایک آن‌وین ؛ مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار - دیویی: 576 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -11-7072-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19