لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون تحلیلی حقوق بین‌الملل عمومی (1) (ویژه دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی)
نويسنده:راضیه عباسی ؛ ويراستار:مژگان خسرونژاد - راه - دیویی: 341 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 35000 ریال - 3 -002-272-600-978 انتخاب
2- طب و زیبایی
نويسنده:راضیه عباسی - مهر حنظله - دیویی: 646.72 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -4-95730-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1