لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (67)
تالیف (103)
ترجمه (0)
تهران (82)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (103)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با شهربازی
شاعر:سمیه قدیری - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -22-6518-600-978 انتخاب
2- آشنایی با حیوانات آبی
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -069-320-600-978 انتخاب
3- آشنایی با پوشیدنی‌ها
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -070-320-600-978 انتخاب
4- آشنایی با وسایل خانه
شاعر:سمیه قدیری - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 2 -15-6518-600-978 انتخاب
5- آشنایی با شغل‌ها
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -062-320-600-978 انتخاب
6- خرس کوچولوی بازیگوش
نويسنده:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:نرگس موسوی ؛ تصويرگر:نرگس موسوی - آفتاب طلایی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -1-94357-600-978 انتخاب
7- سنجاب‌ها در مدرسه
نويسنده:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - قلم و اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 6000 ریال - 6 -05-6421-600-978 انتخاب
8- آشنایی با پوشیدنی‌ها
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -070-320-600-978 انتخاب
9- آشنایی با حیوانات مزرعه
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -067-320-600-978 انتخاب
10- سنجاب‌ها در مدرسه
نويسنده:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 15000 ریال - 7 -7-94357-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11