لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
2- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:جینو آچیل ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
3- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:جینو آچیل - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1