لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Discossions A-Z intermediate: a resource book of speaking activities
نويسنده:Adrian Wallwork - رهنما - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
2- Discossions A-Z advanced: a resource book of speaking activities
نويسنده:Adrian Wallwork - رهنما - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -55979-521-0 انتخاب
3- Discussions A - Z intermediate: a resource book of speaking activities
نويسنده:Adrian Wallwork - رهنما - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
4- Discossions A - Z advanced: a resource book of speaking activities
نويسنده:Adrian Wallwork - رهنما - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
5- English for academic correspondence and socializing
نويسنده:Adrian Wallwork - نخبگان فردا - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - انتخاب
6- English for presentations at international conferences
نويسنده:Adrian Wallwork - نخبگان فردا - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1