لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (173)
تالیف (199)
ترجمه (10)
تهران (209)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (183)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
2- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
3- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
4- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
5- در قطب
شاعر:کبری بابایی ؛ تصويرگر:الهام عطایی‌آذر - شهر قلم،چکه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 6 -77-5935-600-978 انتخاب
6- بازی در باغچه
شاعر:کبری بابایی - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 5 -170-320-600-978 انتخاب
7- شکل‌های اطراف من
نويسنده:جولی ایگنر-کلارک ؛ مترجم:کبری بابایی ؛ تصويرگر:ندیم زیدی - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -939-349-964-978 انتخاب
8- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
9- مواظب تو هستم، یوزپلنگ قشنگم
شاعر:کبری بابایی ؛ تصويرگر:کیانا میرزایی - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 165000 ریال - 4 -586-320-600-978 انتخاب
10- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21