لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (27)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا نمی‌خندی؟
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی ؛ تصويرگر:فائز علیدوستی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 2 -263-349-964-978 انتخاب
2- شبت به خیر، نی‌نی مامانی!
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نويسنده:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -015-320-600-978 انتخاب
3- الگوی پشتیبانی کشور از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:علی جهانشاهی ؛ نويسنده:احسان نصیری ؛ زيرنظر:مهران غلامیان - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.00955 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 530000 ریال - 6 -022-248-622-978 انتخاب
4- چرا نمی‌خندی؟
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:علی جهانشاهی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 8 -47-6055-964 انتخاب
5- وقت خوابه
نويسنده:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -013-320-600-978 انتخاب
6- لطیفه‌های کودکانه جلد اول و دوم: چرا نمی‌خندی؟
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:علی جهانشاهی ؛ نقاش:فائز علیدوستی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 28 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 25000 ریال - 964-349-263-X انتخاب
7- چرا نمی‌خندی؟
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی ؛ تصويرگر:فائزه علیدوستی - پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 26 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 70000 ریال - 2 -263-349-964-978 انتخاب
8- پس کی می‌خوابی، نی‌نی مامانی!
نويسنده:مژگان کلهر ؛ نويسنده:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 60000 ریال - 6 -016-320-600-978 انتخاب
9- گریه نکن، نی‌نی مامانی!
نويسنده:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 60000 ریال - 2 -014-320-600-978 انتخاب
10- چرا نمی‌خندی؟
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:علی جهانشاهی - پیدایش - دیویی: 8fa7.62 - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 5000 ریال - 8 -47-6055-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4