لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (310)
تالیف (228)
ترجمه (120)
تهران (347)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (324)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (348) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
زيرنظر:توران(خمارلو) میرهادی ؛ زيرنظر:ایرج جهانشاهی ؛ مقاله نويس:منصوره بوستان‌پور - شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان - دیویی: 030 - 250 صفحه - جلد 8 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 90000 ریال - 7 -08-6356-964 انتخاب
2- الکتریسیته
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سیدمحمود محمودی ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - دیویی: 537 - 68 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 260 ریال - انتخاب
3- مغز آدمی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:فریده(خوش‌آموز) شریفی ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - دیویی: 570 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
4- انرژی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:اسماعیل سعادت ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - واژه - دیویی: 530 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 650 ریال - انتخاب
5- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 300 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1373 - 2000 ریال - انتخاب
6- انرژی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:اسماعیل سعادت ؛ ويراستار:هوشنگ شریف‌زاده - فاطمی، واژه - دیویی: 531 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1374 - 1300 ریال - انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 46 سال 1394 - 90000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
9- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
نويسنده: شورای‌کتاب‌کودک ؛ زيرنظر:توران(خمارلو) میرهادی ؛ زيرنظر:ایرج جهانشاهی - فرهنگنامه کودکان و نوجوانان - دیویی: 030 - 324 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 4 -04-6356-964 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 28 سال 1390 - 35000 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35