لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (21)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلمان فارسی: اندیشمند پارسا و مبتکر نظامی
نويسنده:علی کارشناس ؛ زيرنظر:صمد عالی‌نژاد ؛ زيرنظر:حبیب زمانی‌محجوب - زمزم هدایت - دیویی: 297.942 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 ریال - 3 -417-246-964-978 انتخاب
2- معنویت اسلامی (چیستی، چرایی و چگونگی)
نويسنده:علی‌اصغر الهامی‌نیا ؛ نويسنده:سیدقوام‌الدین حسینی ؛ نويسنده:محمدتقی رکنی‌لموکی - زمزم هدایت - دیویی: 291.2 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 8 -087-246-964-978 انتخاب
3- تحلیلی تاریخی بر سرگذشت امت‌های استقامت‌کننده
نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ نويسنده:آیت مظفری ؛ نويسنده:سیدرضی سیدنژاد - پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، زمزم هدایت - دیویی: 297.65 - 304 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -447-246-964-978 انتخاب
4- هویت دینی و ملی ایرانیان
نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ زيرنظر:عباسعلی عظیمی‌شوشتری ؛ ويراستار:جواد احمدی - زمزم هدایت - دیویی: 955.0044 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 26000 ریال - 0 -108-246-964-978 انتخاب
5- تمدن‌پژوهی، مطالعات مفهومی تمدن اسلامی
تهيه و تنظيم:سیدحسین حسینی ؛ تهيه و تنظيم:محمدعلی توانا ؛ تهيه و تنظيم:علی ذوعلم - جامعه‌شناسان - دیویی: 909.097671 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 190000 ریال - 2 -333-223-600-978 انتخاب
6- تاریخ تشیع
نويسنده:ابوالقاسم شاکر ؛ زيرنظر:حبیب زمانی‌محجوب ؛ زيرنظر:علی عرب‌پور - سازمان عقیدتی سیاسی ارتش (نشر اجا)،معاونت تربیت و آموزش ساع‌س آجا - دیویی: 297.53 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -10-6942-600-978 انتخاب
7- در مسیر آفتاب: بررسی ورود اسلام به ماوراءالنهر
نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ ويراستار:محمد سوهانیان‌حقیقی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.9165587 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 48000 ریال - 3 -647-971-964-978 انتخاب
8- کارنامه پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع): چهار دهه تلاش در راه پاسداری از انقلاب اسلامی
تهيه كننده: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) ؛ به‌اهتمام:حبیب زمانی‌محجوب ؛ زيرنظر:حمید نگارش - زمزم هدایت - دیویی: 955.0844 - 223 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 9 -626-246-964-978 انتخاب
9- وضعیت سیاسی - اجتماعی شیعیان عربستان سعودی
نويسنده:یاسر قزوینی‌حائری ؛ نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ نويسنده:محمدمهدی آذری‌نجف‌آبادی - پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، زمزم هدایت - دیویی: 297.537 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 9 -598-246-964-978 انتخاب
10- تحجر سیاسی در ایران
نويسنده:علی محمدی‌ضیاء ؛ نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ نويسنده:سلمان قاسمیان - زمزم هدایت - دیویی: 297.4832 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -515-246-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3