لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(392)
چاپ مجدد (321)
تالیف (702)
ترجمه (11)
تهران (580)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (66)

تعداد یافت شده (713) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت پیکر
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - نیک فرجام،سپهر ادب،مهرآمین - دیویی: 8fa1.23 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 6 -18-9913-964-978 انتخاب
2- پرده سحر سحری: گزیده مخزن الاسرار نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ شارح:رضا انزابی‌نژاد - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 7 -50-5592-964-978 انتخاب
3- کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و اقبالنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - شهرزاد - دیویی: 8fa1.23 - 692 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 8 -027-171-600-978 انتخاب
4- شرفنامه حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 22500 ریال - 1 -43-5958-964 انتخاب
5- مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 8000 ریال - 5 -38-5958-964 انتخاب
6- اقبالنامه حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ ويراستار:غلامحسین ده‌بزرگی - ایران سخن - دیویی: 8fa1.23 - 288 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 7 -3-93121-964 انتخاب
7- مخزن الاسرار احوال و آثار و شرح مخزن اسرارنظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - چاپ 1 سال 1368 - انتخاب
8- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف ...
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 941 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 10000 ریال - انتخاب
9- اقبالنامه
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 13000 ریال - 5 -41-5958-964 انتخاب
10- اقبالنامه، یا، خردنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 340 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 30000 ریال - 5 -41-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72