لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (28)
تالیف (80)
ترجمه (26)
تهران (106)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (99)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهر موش کورها
نويسنده:توربن کولمان ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 7 -33-8025-600-978 انتخاب
2- کنار دست غنچه، تو باغچه!
شاعر:مهدی طهوری ؛ تصويرگر:الهه جوانمرد - چکه،شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -98-5935-600-978 انتخاب
3- شهر موش کورها
نويسنده:توربن کولمان ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 170000 ریال - 7 -33-8025-600-978 انتخاب
4- ریاضیات برای کودکان: کتاب هشتم: (آموزش مفاهیم کامل ریاضی پیش‌دبستانی برای کودکان 3 تا 7 سال)
نويسنده:داریوش صادقی ؛ تصويرگر:الهه جوانمرد - شهر قلم - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 4 -010-320-600-978 انتخاب
5- سفیر شهر آدم‌نباتی‌ها
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:فاطمه گودرزی ؛ گرافيست:الهه جوانمرد - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 170000 ریال - 0 -45-8025-600-978 انتخاب
6- تک‌خال
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر ؛ گرافيست:الهه جوانمرد - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 250000 ریال - انتخاب
7- خدا جون، از تو ممنون!
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:الهه جوانمرد - شهر قلم،چکه - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 5 -14-6518-600-978 انتخاب
8- ادسون آرانتس دو ناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه ؛ گرافيست:الهه جوانمرد - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 1 -34-6011-622-978 انتخاب
9- ریاضیات برای کودکان: کتاب هفتم: (آموزش مفاهیم کامل ریاضی پیش‌دبستانی برای کودکان 3 تا 7 سال)
نويسنده:داریوش صادقی ؛ تصويرگر:الهه جوانمرد - شهر قلم - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 8 -009-320-600-978 انتخاب
10- اسکلت بخشنده
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:هدا توکلی ؛ گرافيست:الهه جوانمرد - هوپا - دیویی: 808.83 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 170000 ریال - 2 -12-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11