لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه فن رثاء
نويسنده:جعفر واضحی‌آشتیانی ؛ نويسنده:محمد میرزامحمدی ؛ نويسنده:سیداحمد میرداماد - ذکری - دیویی: 297.757 - 231 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 3 -6-98642-600-978 انتخاب
2- جذاب‌سازی برنامه‌های فرهنگی مساجد
نويسنده:صمد نظری - ذکری - دیویی: 297.75 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 2 -3-98642-600-978 انتخاب
3- شبستان اندیشه (42)
نويسنده:محمد سعیدی‌نجفی ؛ نويسنده:عبدالله دوسو ؛ نويسنده:صمد نظری - نصایح - دیویی: 297.04 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5 -073-532-964-978 انتخاب
4- شبستان اندیشه (43)
نويسنده:صمد نظری ؛ نويسنده:سیدعلی آقایی ؛ نويسنده:رحمان قاسمی - شب چراغ - دیویی: 297.04 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3 -1-92966-600-978 انتخاب
5- روش‌های اردوداری
تهيه و تنظيم:صمد نظری ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 796.540955 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -67-2638-964-978 انتخاب
6- شبستان اندیشه (44 و 45)
نويسنده:باقر طالبی‌دارابی ؛ نويسنده:صمد نظری ؛ نويسنده:سیدعلی آقایی - شب چراغ - دیویی: 297.04 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 8 -6-92966-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1