لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضروریات نوروآناتومی پزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:مجتبی خزایی ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 3 -165-489-600-978 انتخاب
2- MRI از فیزیک تا تشخیص
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:آرش شعبانی ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - نور دانش - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 398000 ریال - 2 -146-413-964-978 انتخاب
3- تکنیک های تخصصی آناتومیک - فیزیولوژیک MRI از فیزیک تا تشخیص
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده ؛ نويسنده:مجتبی خزایی - حیدری - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -175-489-600-978 انتخاب
4- یادگیری آناتومی مقطعی بدن انسان به کمک تکنیک‌های تصویربرداری پزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ ويراستار:محمدرضا حسین‌شاهی ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده - نور دانش - 490 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 930000 ریال - 1 -309-413-964-978 انتخاب
5- آناتومی مقطعی به همراه نکات تشخیصی در CT و MRI: اندام
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:فردین فتحی ؛ نويسنده:محمد فرضی‌زاده - روشن کتاب - 126 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 129000 ریال - 1 -404-989-964-978 انتخاب
6- مبانی تفسیر تصاویر رادیولوژی با دیدگاه بالینی
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:غزل کشاورز - حیدری - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 6 -193-489-600-978 انتخاب
7- ضروریات فیزیک و عملکرد MRI
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:یدالله زارع‌زاده ؛ نويسنده:محمود گودرزی - رضویه - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 16000 ریال - 6 -90-8149-964-978 انتخاب
8- آناتومی مقطعی اندام برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:هیوا محمدی‌بلبان‌آباد - حیدری - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -186-489-600-978 انتخاب
9- اصول تکنیکی CT اسکن در تصویربرداری عصبی همراه با مباحث فیزیکی و بالینی
نويسنده:فاطمه امیری ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -216-489-600-978 انتخاب
10- آناتومی مقطعی مغز با دیدگاه رادیولوژیک
نويسنده:عبدالمجید طاهری ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - سار - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 8 -9-96118-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3