لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات دستگاه تنفس: قابل استفاده برای دانشجویان رشته پزشکی، پیراپزشکی، مدارک و اطاق عمل
نويسنده:محمد فرضی‌زاده ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:صفدر نظری - صبورا - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -6-92180-600-978 انتخاب
2- جنین‌شناسی اختصاصی با دیدگاه مولکولی و بالینی
نويسنده:محمدجعفر رضایی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:مریم انجم‌شعاع - عمارت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 245000 ریال - 2 -1-95289-600-978 انتخاب
3- آناتومی مقطعی به همراه نکات تشخیصی در CT و MRI: اندام
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:فردین فتحی ؛ نويسنده:محمد فرضی‌زاده - روشن کتاب - 126 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 129000 ریال - 1 -404-989-964-978 انتخاب
4- آناتومی مقطعی سر و گردن برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -174-489-600-978 انتخاب
5- نوروآناتومی پایه برای دانشجویان علوم پزشکی
نويسنده:محمد سیفی ؛ نويسنده:حسین عینی ؛ نويسنده:مازیار ملک‌زاده‌کبریا - عمارت - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 0 -38-8128-600-978 انتخاب
6- ضروریات فیزیک و عملکرد MRI
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:یدالله زارع‌زاده ؛ نويسنده:محمود گودرزی - رضویه - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 16000 ریال - 6 -90-8149-964-978 انتخاب
7- آزمایشگاه کشت سلول (تجهیزات، مواد و تکنیک‌های پایه)
نويسنده:سونا زارع ؛ نويسنده:فائزه جهانگیری ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - عمارت - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 8 -16-8128-600-978 انتخاب
8- آناتومی مقطعی تنه برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:علی‌اصغر یوسفی‌دیبا ؛ نويسنده:سمیه حیدری‌زادی - حیدری - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -164-489-600-978 انتخاب
9- اصول پایه تکنیک‌های تخصصی MRI با رویکرد بالینی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - عمارت - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 245000 ریال - 5 -20-8128-600-978 انتخاب
10- مبانی MRI
نويسنده:دونالددبلیو مک‌رابی ؛ مترجم:امیرهوشنگ براتی ؛ مترجم:ایوب رستم‌زاده - آرتین طب،ابن سینا - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 129000 ریال - 6 -48-8443-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2