لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمایشگاه کشت سلول (تجهیزات، مواد و تکنیک‌های پایه)
نويسنده:سونا زارع ؛ نويسنده:فائزه جهانگیری ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - عمارت - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 8 -16-8128-600-978 انتخاب
2- اصول تکنیکی CT اسکن در تصویربرداری عصبی همراه با مباحث فیزیکی و بالینی
نويسنده:فاطمه امیری ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -216-489-600-978 انتخاب
3- اصول پایه و بالینی فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی
نويسنده:حسین معصومی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:آرش شعبانی - ابن سینا - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -81-7939-600-978 انتخاب
4- نوروآناتومی پایه برای دانشجویان علوم پزشکی
نويسنده:محمد سیفی ؛ نويسنده:حسین عینی ؛ نويسنده:مازیار ملک‌زاده‌کبریا - عمارت - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 0 -38-8128-600-978 انتخاب
5- دوره جامع سیستم عصبی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:مجتبی خزایی - حیدری - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 8 -214-489-600-978 انتخاب
6- اصول پایه تکنیک‌های تخصصی MRI با رویکرد بالینی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - عمارت - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 245000 ریال - 5 -20-8128-600-978 انتخاب
7- MRI از فیزیک تا تشخیص
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:آرش شعبانی ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - نور دانش - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 398000 ریال - 2 -146-413-964-978 انتخاب
8- آناتومی عمومی برای دانشجویان پیراپزشکی، پرستاری - مامایی و بهداشت
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -200-489-600-978 انتخاب
9- آناتومی اندام با دیدگاه بیومکانیکی
نويسنده:ناصر رستم‌زاده ؛ نويسنده:امید رستم‌زاده ؛ زيرنظر:ایوب رستم‌زاده - عمارت - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 75000 ریال - 6 -3-95289-600-978 انتخاب
10- جنین‌شناسی اختصاصی با دیدگاه مولکولی و بالینی
نويسنده:محمدجعفر رضایی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:مریم انجم‌شعاع - عمارت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 245000 ریال - 2 -1-95289-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3