لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (8)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تکنیکی CT اسکن در تصویربرداری عصبی همراه با مباحث فیزیکی و بالینی
نويسنده:فاطمه امیری ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -216-489-600-978 انتخاب
2- اصول پایه تکنیک‌های تخصصی MRI با رویکرد بالینی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده ؛ نويسنده:فرهاد نعلینی - عمارت - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 245000 ریال - 5 -20-8128-600-978 انتخاب
3- یادگیری آناتومی مقطعی بدن انسان به کمک تکنیک‌های تصویربرداری پزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ ويراستار:محمدرضا حسین‌شاهی ؛ نويسنده:نوید سرمست‌علیزاده - نور دانش - 490 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 930000 ریال - 1 -309-413-964-978 انتخاب
4- دوره جامع سیستم عصبی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:مجتبی خزایی - حیدری - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 8 -214-489-600-978 انتخاب
5- آناتومی عمومی برای دانشجویان پیراپزشکی، پرستاری - مامایی و بهداشت
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -200-489-600-978 انتخاب
6- مبانی رادیولوژی، رادیوتراپی و سونولوژی برای مامایی
نويسنده:آرش پاپی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:بهنام قدیمی - حیدری - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -222-489-600-978 انتخاب
7- آناتومی مقطعی سر و گردن برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 700000 ریال - 5 -174-489-600-978 انتخاب
8- آناتومی مقطعی به همراه نکات تشخیصی در CT و MRI: اندام
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:فردین فتحی ؛ نويسنده:محمد فرضی‌زاده - روشن کتاب - 126 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 129000 ریال - 1 -404-989-964-978 انتخاب
9- جنین‌شناسی و بیولوژی تکامل انسان برای دانشجویان مامایی و علوم پایه پزشکی
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:رضا احمدی - حیدری - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 7 -208-489-600-978 انتخاب
10- آناتومی مقطعی اندام برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:هیوا محمدی‌بلبان‌آباد - حیدری - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 580000 ریال - 8 -186-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4