لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (22)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش گیاهان و میوه‌ها در درمان بیماری‌ها (داروخانه طبیعی و سنتی)
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 615.32 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 16000 ریال - 8 -1-93739-964 انتخاب
2- دانستنیهای زناشوئی: راهنمای روابط جنسی
نويسنده:سهراب جینور - مبین اندیشه،الطیار،تپش - دیویی: 613.96 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 40000 ریال - 9 -8-90002-600-978 انتخاب
3- نقش گیاهان و میوه‌ها در درمان بیماری‌ها (داروخانه طبیعی و سنتی)
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 615.32 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 48000 ریال - 1 -1-93739-964-978 انتخاب
4- دانستنیهای زناشویی: راهنمای روابط جنسی
تهيه و تنظيم:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 613.96 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 45000 ریال - 3 -7-93739-964-978 انتخاب
5- ازدواج عاشقانه عاقلانه
نويسنده:سهراب جینور - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ ائمه‌ (ع) - دیویی: 297.725 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 3 -25-6670-964 انتخاب
6- ازدواج عاشقانه عاقلانه
نويسنده:سهراب جینور - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ ائمه‌ (ع) - دیویی: 297.725 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3500 ریال - 3 -25-6670-964 انتخاب
7- نقش گیاهان و میوه‌ها در درمان بیماری‌ها (داروخانه طبیعی و سنتی)
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 613.26 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 13000 ریال - 8 -1-93739-964 انتخاب
8- ازدواج عاشقانه عاقلانه
نويسنده:سهراب جینور - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ ائمه‌ (ع) - دیویی: 297.725 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3500 ریال - 3 -25-6670-964 انتخاب
9- نقش گیاهان و میوه‌ها در درمان بیماری‌ها (داروخانه طبیعی و سنتی)
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 613.26 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 11000 ریال - 8 -1-93739-964 انتخاب
10- آثار تقوا و پرهیزگاری در روایات امام صادق (ع): معناشناسی تقوا
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 297.9553 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -91-7811-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3