لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ ويراستار:ناهید فرشادمهر ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح - محمد (ص) - دیویی: 030 - 848 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - انتخاب
2- داستان‌هایی از دوران کودکی شخصیت‌های نامی
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 9 -82-5566-964-978 انتخاب
3- قدم زدن با رنگ‌ها
نويسنده:فاطمه حمامیان - مجلس افروز - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -03-6617-622-978 انتخاب
4- الهه خورشید
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 34000 ریال - انتخاب
5- خیلی دوست دارم خدا ...: نیایش‌ها و دلنوشته‌های هنرمند توانیاب: فاطمه حمامی نصرآبادی
شاعر:فاطمه حمامیان - مجلس افروز - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -02-6617-622-978 انتخاب
6- پسر آتش
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - نشر محمد - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 37000 ریال - 5 -80-5566-964-978 انتخاب
7- گاهی اگر باران ببارد
نويسنده:فاطمه حمامیان - مجلس افروز - دیویی: 8fa8.962 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -01-6617-622-978 انتخاب
8- داستان‌هایی از کودکی ابوعلی سینا
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 189.1 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 4 -32-5566-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1