لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (29)
تالیف (48)
ترجمه (0)
تهران (44)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آی ننه‌جون، دندونکم!
نويسنده:حسین مجیدی ؛ نقاش:میترا چرخیان - راضیه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 7 -34-6729-964 انتخاب
2- آرزوی پرده حصیری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:میترا چرخیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 5 -527-436-964 انتخاب
3- آرزوی پرده حصیری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:میترا چرخیان - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 نسخه - 3800 ریال - 2 -433-353-964 انتخاب
4- گربه ستاره را خورد: مجموعه داستان
نويسنده:ظریفه رویین ؛ تصويرگر:میترا چرخیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 2800 نسخه - 32000 ریال - 6 -016-385-964-978 انتخاب
5- دفترچه مشکل‌گشا
نويسنده:عباس جهانگیریان ؛ نقاش:میترا چرخیان - تضمین دانش - دیویی: 8fa3 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5900 ریال - 0 -9-93204-964 انتخاب
6- مرد مهربان مار بدزبان
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:میترا چرخیان - نشر معیار علم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 2 -06-6651-964 انتخاب
7- آرزوی پرده حصیری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:میترا چرخیان - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 2 -433-353-964 انتخاب
8- گربه ستاره را خورد: مجموعه داستان
نويسنده:ظریفه رویین ؛ نقاش:میترا چرخیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -559-436-964 انتخاب
9- قصه‌هایی برای کلاس اولی
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ نقاش:فریبا بندی ؛ نقاش:میترا چرخیان - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -65-6364-964 انتخاب
10- گربه ستاره را خورد: مجموعه داستان
نويسنده:ظریفه رویین ؛ تصويرگر:میترا چرخیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1200 نسخه - 32000 ریال - 6 -016-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5