لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (6)
ترجمه (12)
تهران (14)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -78-6473-964-978 انتخاب
2- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -78-6473-964-978 انتخاب
3- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
4- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
5- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
6- ترجمه و شرح قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسکندربن میرفیض طبیب ؛ گردآورنده:حمیده حجازی - سفیر اردهال - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 150000 ریال - 3 -075-313-600-978 انتخاب
7- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 4 -78-6473-964 انتخاب
8- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
9- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 180000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
10- خلاصه القانون فی ‌الطب قانونچه
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی - مخطوط - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -57-6294-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2