لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (6)
ترجمه (12)
تهران (14)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
2- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
3- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 4 -78-6473-964 انتخاب
4- القانون الصغیر فی کلیات الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ محقق:سیدمرتضی موحدابطحی - حبل المتین - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 5 -08-7792-964 انتخاب
5- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -78-6473-964-978 انتخاب
6- قانون در طب (قانونچه)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدعلی حاجعلی‌پور - احرام - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -4-94170-600-978 انتخاب
7- قانونچه در طب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:محمدتقی میر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
9- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - المعی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -59-7553-964-978 انتخاب
10- متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ مترجم:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - آبژ - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -2-91694-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2