لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (139)
تالیف (0)
ترجمه (204)
تهران (197)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (204) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت قانون معنوی برای والدین
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 649.1 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 70000 ریال - 6 -68-6229-964-978 انتخاب
2- قدرت ایمان
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - دیویی: 158.1 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 29000 ریال - 3 -102-412-964 انتخاب
3- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -6-90085-964-978 انتخاب
4- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 9500 ریال - 964-90085-6-X انتخاب
5- سلامتی کامل
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:حسن هندی‌زاده - صفی‌ علیشاه - دیویی: 613 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 35000 ریال - 8 -31-5626-964-978 انتخاب
6- هفت قانون معنوی برای والدین
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 649.1 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 27000 ریال - 9 -68-6229-964 انتخاب
7- تولدهای جادویی
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:نگین ناطق - بدیهه،لیوسا - دیویی: 618.243 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 130000 ریال - 6 -52-6701-964-978 انتخاب
8- گفتگوی نوجوانان با چوپرا
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - قطره - دیویی: 158.1 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -065-119-600-978 انتخاب
9- جاده عشق
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:حسن هندی‌زاده - نشر پیکان - دیویی: 152.41 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 35000 ریال - 4 -367-328-964 انتخاب
10- نیروی بیکران و خواب آرام
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - دیویی: 616.047 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 330000 ریال - 0 -02-6229-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21