لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (141)
تالیف (0)
ترجمه (209)
تهران (202)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی - نشر علم - دیویی: 616 - 271 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2400 ریال - انتخاب
2- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 200000 ریال - 1 -6-90085-964-978 انتخاب
3- فرشته نزدیک است
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:لادن جهانسوز - شادان - دیویی: 813.54 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 19500 ریال - 9 -06-7259-964 انتخاب
4- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 7 -237-341-964 انتخاب
5- خواب آرام: برنامه کامل جسمی - روحی برای غلبه برای بی‌خوابی
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:ملک‌ناصر نوبان - روایت - دیویی: 154.6 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 964-5974-02-X انتخاب
6- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 12500 ریال - 964-90085-6-X انتخاب
7- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1395 - 70000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
8- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 85000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
9- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 55000 ریال - 1 -6-90085-964-978 انتخاب
10- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 90000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21