لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
2- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
3- نگذار به بادکنکها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ گردآورنده:فرهاد سخا - صاحب اثر - دیویی: 8fa3 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1000 ریال - انتخاب
4- اوچورتمانی وورماسینلار
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:حامد احمدی - موغام - دیویی: 894.3533 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 4 -6-92878-600-978 انتخاب
5- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -55-7948-964-978 انتخاب
6- آن‌ور آب
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا - کلاغ - دیویی: 894.3533 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 180000 ریال - 3 -30-7656-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1