لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (70)
تالیف (52)
ترجمه (54)
تهران (98)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
نويسنده:سوزان نولن‌هوکسما ؛ نويسنده:باربارا فردریکسون ؛ نويسنده:جفری لافتس - گپ - دیویی: 150 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1900 نسخه - 270000 ریال - 6 -88-7976-964-978 انتخاب
2- درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر
نويسنده:حسین کمیلی‌زاده ؛ نويسنده:ثریا شاه‌حسینی ؛ نويسنده:فاضل شمسا - کتاب میر - دیویی: 610.76 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 398000 ریال - 3 -427-498-964-978 انتخاب
3- روان‌شناسی فیزیولوژیک
نويسنده:جیمز کالات ؛ مترجم:اسماعیل سعدی‌پور ؛ مترجم:احمد علی‌پور - دانشگاه شاهد - دیویی: 612.8 - 468 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 6750 ریال - انتخاب
4- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.8 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 7 -336-459-964 انتخاب
5- فیزیولوژی گایتون، گانونگ، لوی به انضمام آزمونهای فیزیولوژی علوم پایه پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی ارشد...
زيرنظر:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:لیلی صدری - کتاب میر - دیویی: 612 - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 248000 ریال - 4 -334-498-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.8 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -336-459-964 انتخاب
7- روان‌شناسی فیزیولوژیک
نويسنده:جیمز کالات ؛ مترجم:اسماعیل سعدی‌پور ؛ مترجم:احمد علی‌پور - دانشگاه شاهد - دیویی: 612.8 - 476 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -00-6120-964 انتخاب
8- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.8 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 نسخه - 4200 ریال - 7 -336-459-964 انتخاب
9- خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
مترجم:حوری سپهری ؛ مترجم:کامران قاسمی ؛ زيرنظر:سیدعلی حائری‌روحانی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 4 -254-987-964-978 انتخاب
10- زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
نويسنده:سوزان نولن‌هوکسما ؛ نويسنده:باربارا فردریکسون ؛ نويسنده:جفری لافتس - گپ - دیویی: 150 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 6 -88-7976-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11