لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (357)
تالیف (37)
ترجمه (366)
تهران (403)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (403) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی نابهنجاری: آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ساوالان - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 8 -0-92678-964 انتخاب
2- روان‌شناسی عمومی (راهنمای متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی)
گردآورنده:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 46000 ریال - 4 -43-6389-964-978 انتخاب
3- روان‌شناسی یادگیری
نويسنده:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -6-90388-964 انتخاب
4- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
5- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتز ؛ نويسنده:سیدنی‌آلن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 3 -24-6184-964 انتخاب
6- روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 0 -09-6389-964 انتخاب
7- نظریه‌های روان‌درمانی
نويسنده:جیمز پروچاسکا ؛ نويسنده:جان نورکراس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - رشد - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 1 -27-7537-964 انتخاب
8- روان‌شناسی عمومی (راهنمای متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی)
گردآورنده:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 4 -43-6389-964-978 انتخاب
9- شرح حال‌هایی در زمینه‌ اختلال‌های رفتاری کودک
نويسنده:کریستوفر کرنی ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - روان - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -79-8345-964-978 انتخاب
10- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 616 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -51-6389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41