لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (354)
تالیف (37)
ترجمه (363)
تهران (400)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (400) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی روانی: روان‌شناسی نابهنجاری: بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 608 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 3 -02-6389-964 انتخاب
2- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 498 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 2 -08-6389-964 انتخاب
3- نظریه‌های یادگیری انسان
نويسنده:لفرانسوا گی‌آر ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 964-8345-04-X انتخاب
4- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 498 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 5500 نسخه - 55000 ریال - 2 -08-6389-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی بر اساس DSM-IV-TR
نويسنده:ریچارد هالجین ؛ نويسنده:سوزان‌کراس ویتبورن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8345-964 انتخاب
6- زبان تخصصی در روانشناسی
نويسنده:یحیی سیدمحمدی - پوران پژوهش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 43000 ریال - 3 -07-7654-964 انتخاب
7- روان‌شناسی نابهنجاری: آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 215000 ریال - 4 -98-6389-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:جس فیست ؛ نويسنده:گرگوری فیست ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 912 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 400000 ریال - 8 -98-8345-964-978 انتخاب
9- روان‌شناسی عمومی
نويسنده:وین ویتن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 1100 نسخه - 57000 ریال - 2 -08-8345-964 انتخاب
10- مجموعه سوال‌های چهارگزینه‌ای روان‌شناسی رشد (جلد اول و دوم)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی ؛ به‌اهتمام:ویدا علیخانی - نشر ارسباران - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -81-6389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40