لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (370)
تالیف (37)
ترجمه (381)
تهران (418)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (418) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی بر اساس DSM-IV-TR
نويسنده:ریچارد هالجین ؛ نويسنده:سوزان‌کراس ویتبورن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 516 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 500 نسخه - 185000 ریال - 9 -13-8345-964 انتخاب
2- درآمدی بر تاریخ روان‌شناسی
نويسنده:بی.آر. هرگنهان ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 866 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -69-6389-964-978 انتخاب
3- نظریه‌های یادگیری انسان
نويسنده:لفرانسوا گی‌آر ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 500 نسخه - 125000 ریال - 964-8345-04-X انتخاب
4- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 730 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
5- روان‌شناسی نابهنجاری: آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 598 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 500 نسخه - 220000 ریال - 3 -02-6389-964 انتخاب
6- روان‌شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد)
نويسنده:کارل هافمن ؛ نويسنده:مارک ورنوری ؛ نويسنده:جودیت ورنوری - نشر ارسباران - 446 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 0 -9-90510-964 انتخاب
7- آسیب‌شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روانی بر اساس DSM-5
نويسنده:ریچارد هالجین ؛ نويسنده:سوزان‌کراس ویتبورن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -96-8345-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 3 -24-6184-964 انتخاب
9- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 2 -08-6389-964 انتخاب
10- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1394 - 500 نسخه - 330000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42