لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (111)
تالیف (36)
ترجمه (143)
تهران (153)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (179) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - ابتدا - دیویی: 428.1 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 60000 ریال - انتخاب
2- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 428.1 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 280000 ریال - 6 -5-91698-600-978 انتخاب
3- راهنمای 1100 + 1100 واژه کاربردی در زبان انگلیسی
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:ملوین گوردون ؛ مترجم:سیدحسین حیدریان - دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 428.1 - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 28000 ریال - 4 -02-5230-600-978 انتخاب
4- 504+ absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - درناقلم،ذهن‌آویز - دیویی: 428.1 - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 85000 ریال - 1 -0-92787-600-978 انتخاب
5- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - زبان تصویر،استاندارد،واژه - دیویی: 428.1 - 172 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5 -30-2715-964-978 انتخاب
6- متن کامل با ترجمه مقابله‌ای 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - فرهنگ‌نما،طلیعه پویش - دیویی: 428.1 - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 185000 ریال - 5 -61-8216-964-978 انتخاب
7- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - پیک زبان - دیویی: 428.1 - 174 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 8 -12-2790-964-978 انتخاب
8- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 428.1 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 180000 ریال - 6 -5-91698-600-978 انتخاب
9- 504 واژه کاربردی در زبان انگلیسی (نسخه فارسی)
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ مترجم:محمدرضا مجدی ؛ ويراستار:علی بهرامی - بهشید - دیویی: 428.1 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 6 -9-94200-964 انتخاب
10- 504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی = 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 480000 ریال - 2 -129-130-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18