لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(958)
چاپ مجدد (1665)
تالیف (2503)
ترجمه (120)
تهران (2280)
شهرستان (343)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2623) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ - شعبانی - دیویی: 8fa1.32 - 16064 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
2- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نوین - دیویی: 8fa1.32 - 400 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 800 ریال - انتخاب
3- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:پرویز خانلری - خوارزمی - دیویی: 8fa1.32 - 280 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 2750 ریال - انتخاب
4- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نشر طلوع - دیویی: 8fa1.32 - 368 صفحه - جیبی - چاپ 9 سال 1365 - 400 ریال - انتخاب
5- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:اسماعیل خدابنده ؛ مصحح:محمد قزوینی - اقبال - دیویی: 8fa1.32 - 360 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - انتخاب
6- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:عبدالرحیم خلخالی - اقبال - دیویی: 8fa1.32 - 404 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 1200 ریال - انتخاب
7- لسان‌الغیب
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:پژمان بختیاری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.32 - 588 صفحه - چاپ 8 سال 1361 - انتخاب
8- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ ويراستار:نصرت تربیت‌نیشابوری ؛ ويراستار:محمد شب‌زنده‌دار - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 362 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1372 - 3750 ریال - انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:عبدالرحیم خلخالی - حافظ نوین - دیویی: 8fa1.32 - 440 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 5 سال 1372 - 1800 ریال - انتخاب
10- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:اسماعیل نژادفردلرستانی - یاسین - دیویی: 8fa1.32 - 551 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1373 - 5400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 263