لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت پله
نويسنده:مژگان بابامرندی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - سروش - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 258000 ریال - 6 -0277-12-964-978 انتخاب
2- تاج به سر کلاه به سر
نويسنده:سمیرا آرامی ؛ ويراستار:پژمان واسعی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -363-413-600-978 انتخاب
3- پیتزاهای خطرناک
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -070-477-600-978 انتخاب
4- روزی روزگاری قهوه‌خانه، فرهنگ دیروز داشته امروز
نويسنده:فرزین معتکفی ؛ نويسنده:عباس علائی‌چهره‌برق ؛ ويراستار:زهرا محمدنژاد - موسسه انتشاراتی جهان جام جم - دیویی: 955.0044 - 192 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 450000 ریال - 5 -65-5478-600-978 انتخاب
5- دیوانه شویم حرف آخر بزنیم
شاعر:محمد دری‌صفت ؛ ويراستار:زهرا محمدنژاد - نصر پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -74-7064-600-978 انتخاب
6- گره‌های سبیل گربه‌ای (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سولماز خواجه‌وند ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -686-389-964-978 انتخاب
7- اگر جای من بودی
نويسنده:روناک ربیعی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 2 -793-389-964-978 انتخاب
8- هم‌بازی برق‌خوار (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -855-389-964-978 انتخاب
9- یخچال تحریر (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -856-389-964-978 انتخاب
10- نگهبان جعبه‌های پیتزا (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سولماز خواجه‌وند ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -685-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2