لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (31)
تالیف (44)
ترجمه (0)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل داستان از بوستان سعدی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:الهه سوداچی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -09-6436-600-978 انتخاب
2- خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -038-394-600-978 انتخاب
3- چهل و چهار داستان از کشکول شیخ بهایی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سرور فلاحی‌نژاد ؛ تصويرگر:محسن جعفری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -48-6436-600-978 انتخاب
4- لیلی و مجنون نظامی گنجوی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -039-394-600-978 انتخاب
5- چهل داستان از کلیله و دمنه
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:الهه سوداچی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -09-6436-600-978 انتخاب
6- چهل داستان از گلستان سعدی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -14-6436-600-978 انتخاب
7- بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -037-394-600-978 انتخاب
8- داستان‌هایی از ادبیات کهن: حکایت‌های ملانصرالدین
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:جعفر جوان‌بخت‌اول - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa7.23 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 0 -92-6436-600-978 انتخاب
9- قصه‌های بهاری
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -070-394-600-978 انتخاب
10- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5