لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (38)
تالیف (51)
ترجمه (0)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌هایی از ادبیات کهن: حکایت‌های ملانصرالدین
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:جعفر جوان‌بخت‌اول - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa7.23 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -92-6436-600-978 انتخاب
2- قصه‌های پاییزی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 0 -071-394-600-978 انتخاب
3- قصه‌های پاییزی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 280000 ریال - 7 -072-394-600-978 انتخاب
4- داستان‌هایی از ادبیات کهن: مرزبان‌نامه
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:حمیده میرزاخانی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -99-6436-600-978 انتخاب
5- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
6- قصه‌های پاییزی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 7 -072-394-600-978 انتخاب
7- چهل داستان از گلستان سعدی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -14-6436-600-978 انتخاب
8- داستان‌هایی از ادبیات کهن: لیلی و مجنون
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:حمیده میرزاخانی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 7 -93-6436-600-978 انتخاب
9- چهل داستان از بوستان سعدی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:الهه سوداچی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 45000 ریال - 8 -09-6436-600-978 انتخاب
10- قصه‌های زمستونی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -073-394-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6