لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (3)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
2- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
3- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
4- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
5- دگرگونی شهری: بهداشت،‌ سرپناه و تغییر اقلیم (آب و هوا)
نويسنده:الیوت دی. اسکلر ؛ نويسنده:نیکول ولاوکا-کلوز ؛ نويسنده:پیترجی. براون - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 307.76 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 320000 ریال - 6 -7232-03-964-978 انتخاب
6- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
7- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
8- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
9- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
10- روان‌شناسی ورزش و تمرین: موضوعاتی در زمینه روان‌شناسی کاربردی
نويسنده:اندی لین ؛ مترجم:حسن غرایاق‌زندی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 796.019 - 492 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 560000 ریال - 9 -7215-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2