لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (4)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 65000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
2- مبانی اندازه‌گیری کار: آنچه هر مهندسی باید بداند
نويسنده:آنیل میتال ؛ نويسنده:آنوپ دسای ؛ نويسنده:آشی میتال - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 658.542 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 360000 ریال - 8 -7283-03-964-978 انتخاب
3- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 45000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
4- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
5- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
6- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 55000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
7- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 45000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
8- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
9- چگونه ذهن کودک رشد می‌کند؟
نويسنده:دیوید کوهن ؛ مترجم:علی‌اکبر ارجمندنیا ؛ مترجم:ابوالفضل فیروزمنش - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 155.413 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 6 -7328-03-964-978 انتخاب
10- چهل داستان از مثنوی معنوی
نويسنده:مریم لطفعلی ؛ ويراستار:سپیده رمضان‌نژاد ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 180000 ریال - 4 -10-6436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2