لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 125000 ریال - 0 -099-176-600-978 انتخاب
2- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 365.34 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -115-176-600-978 انتخاب
3- سقوط
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 95000 ریال - 2 -57-2575-964-978 انتخاب
4- سرنوشت یک مرد
نويسنده:میخائیل‌الکساندروویچ شولوخوف ؛ مترجم:امیر لاهوتی - مصدق - دیویی: 891.7344 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 2 -04-7436-600-978 انتخاب
5- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 0 -099-176-600-978 انتخاب
6- عشق به زندگی: مجموعه داستان
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیر لاهوتی - مصدق - دیویی: 843.914 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 125000 ریال - 9 -05-7436-600-978 انتخاب
7- دیوار چین و داستان‌های دیگر
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:امیر لاهوتی ؛ مترجم:آرمین شرف - جامی - دیویی: 833.912 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 5 -094-176-600-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 365.34 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 140000 ریال - 7 -115-176-600-978 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 365.34 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 7 -115-176-600-978 انتخاب
10- سقوط
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیر لاهوتی - جامی - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 40000 ریال - 2 -57-2575-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2