لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (17)
تالیف (45)
ترجمه (17)
تهران (0)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (61)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستمال عمو جنگلی
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -377-163-964-978 انتخاب
2- آبی‌ ریزه میزه
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:فریبا اصلی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -584-163-964-978 انتخاب
3- آموزش حروف الفبا
نويسنده:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 4fa1 - 14 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - انتخاب
4- پوست من: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -335-163-964-978 انتخاب
5- سارای اخمو
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -373-163-964-978 انتخاب
6- نارنجی ترسو
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:فاطمه کاویانی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -589-163-964-978 انتخاب
7- ماه بازیگوش
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -375-163-964-978 انتخاب
8- باغ قرآن
نويسنده:مهین پورقاسمی ؛ شاعر:حمید جیحانی ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا - عروج اندیشه - دیویی: 297.15107 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -356-163-964-978 انتخاب
9- تونی شلخته: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -346-163-964-978 انتخاب
10- ماه بازیگوش
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -375-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7