لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (17)
تالیف (45)
ترجمه (17)
تهران (0)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (61)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پوست من: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -335-163-964-978 انتخاب
2- خاکستری خجالتی
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:فاطمه کاویانی - عروج اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -587-163-964-978 انتخاب
3- آموزش ریاضی: مفاهیم
نويسنده:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 8 -559-163-964-978 انتخاب
4- کمک به دیگران: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -342-163-964-978 انتخاب
5- بنفش بهانه‌گیر
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:فاطمه کاویانی - عروج اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -585-163-964-978 انتخاب
6- آموزش حروف انگلیسی: Letters
نويسنده:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 4 -560-163-964-978 انتخاب
7- دستمال عمو جنگلی
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -377-163-964-978 انتخاب
8- من خانواده‌ام را دوست دارم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -327-163-964-978 انتخاب
9- سبز بی‌نظم
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:فریبا اصلی - عروج اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -594-163-964-978 انتخاب
10- دستمال عمو جنگلی
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - عروج اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -377-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7