لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (23)
تالیف (48)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - نگاران قلم - دیویی: 8fa3.23 - 328 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1392 - 6 -74-8574-964-978 انتخاب
2- لیلی و مجنون: بر اساس نسخه وحید دستگردی همراه با داستان به نثر روان
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - پورصائب - دیویی: 8fa3.62 - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 0 -90-5998-600-978 انتخاب
3- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - نگاران قلم،کومه - دیویی: 8fa3.23 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 6 -74-8574-964-978 انتخاب
4- هفت پیکر نظامی گنجوی بر اساس نسخه وحید دستگردی همراه با داستان هفت پیکر به نثر روان
نويسنده:سیده‌زرین‌دخت دانش - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 8fa3.62 - 340 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1393 - 170000 ریال - 4 -38-5163-600-978 انتخاب
5- لیلی و مجنون جمال‌الدین ابومحمدالیاس‌بن‌یوسف‌بن‌زکی نظامی گنجوی
به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - آثار قلم - دیویی: 8fa3.62 - 328 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1394 - 150000 ریال - 6 -9-92884-600-978 انتخاب
6- هفت پیکر
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - کومه - دیویی: 8fa1.23 - 344 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1397 - 8 -13-6237-600-978 انتخاب
7- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - کومه - دیویی: 8fa3.62 - 328 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1393 - 150000 ریال - 5 -01-6237-600-978 انتخاب
8- هفت پیکر
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - یوشیتا - دیویی: 8fa1.23 - 340 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 3 -51-6412-622-978 انتخاب
9- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - نگاران قلم - دیویی: 8fa1.23 - 504 صفحه - وزیری (سلفون خارجی) - چاپ 5 سال 1397 - 7 -93-8574-964-978 انتخاب
10- خسرو و شیرین نظامی گنجوی: همراه با داستان خسرو و شیرین به نثر روان بر اساس نسخه وحید دستگردی
به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 8fa1.23 - 480 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1393 - 210000 ریال - 7 -37-5163-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5