لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (28)
تالیف (63)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 297.61 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 6600 نسخه - 1500 ریال - 5 -133-302-964 انتخاب
2- رمز دوام پیوند ازدواج آسمانی دو انسان
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 297.725 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -136-302-964-978 انتخاب
3- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام محراب - دیویی: 297.67 - 112 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -149-181-964-978 انتخاب
4- آگاهی و گواهی: ترجمه و شرح انتقادی رساله تصور و تصدیق صدرالمتالهین شیرازی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - دیویی: 189.1 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -5-94459-964 انتخاب
5- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 297.61 - 112 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 6600 نسخه - 1500 ریال - 6 -138-302-964 انتخاب
6- عشق به شهادت
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز فرهنگی، معاونت انتشارات، مدیریت کتاب - دیویی: 297 - 104 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 100000 نسخه - 30 ریال - انتخاب
7- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام محراب - دیویی: 297.67 - 112 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -147-181-964-978 انتخاب
8- مربی و تربیت
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - دیویی: 297.4837 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 7 -609-531-964-978 انتخاب
9- راه رشد در تادیب و تربیت کودکان
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - دار الصادقین - دیویی: 297.4837 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3800 ریال - 0 -38-6240-964 انتخاب
10- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 297.61 - 112 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 11000 نسخه - 1500 ریال - 3 -134-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7