لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (21)
تالیف (132)
ترجمه (22)
تهران (154)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (120)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (154) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معجزه‌ی شهود
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مقدمه:لوئیزال. هی ؛ مترجم:مینا اعظامی - درسا - دیویی: 153.44 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 3 -014-336-600-978 انتخاب
2- قصه‌های مرداد
نويسنده:ساغر مختاری ؛ نويسنده:بهرام سروری ؛ ويراستار:حامد هاتف - باغ ستاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در16جلد ) - جلد 7 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 ریال - 1 -14-8187-600-978 انتخاب
3- قصه‌های فروردین
نويسنده:بهناز بستان‌دوست ؛ نويسنده:نسیم خراشادی ؛ نويسنده:بهرام سروری - فرا رسانه‌برگ - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در16جلد ) - جلد 7 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 2 -96-5787-600-978 انتخاب
4- قصه‌های خرداد
نويسنده:نسیم خراشادی ؛ نويسنده:بهرام سروری ؛ نويسنده:بهناز بستان‌دوست - فرا رسانه‌برگ - دیویی: 8fa3.62 - 14 صفحه - (در15جلد ) - جلد 15 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -49-8938-600-978 انتخاب
5- قصه‌های خرداد
نويسنده:نسیم خراشادی ؛ نويسنده:بهرام سروری ؛ ويراستار:حامد هاتف - فرا رسانه‌برگ - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در15جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -36-8938-600-978 انتخاب
6- قصه‌های تیر
نويسنده:ساغر مختاری ؛ ويراستار:حامد هاتف ؛ ويراستار:بهار علیزاده - باغ ستاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در16جلد ) - جلد 10 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 ریال - 7 -9-96126-600-978 انتخاب
7- قصه‌های اردیبهشت
نويسنده:نسیم خراشادی ؛ نويسنده:بهرام سروری ؛ نويسنده:بهناز بستان‌دوست - فرا رسانه‌برگ - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 7 -21-8938-600-978 انتخاب
8- فرشته مهربون و چند داستان دیگر
نويسنده:بهناز بستان‌دوست ؛ نويسنده:نسیم خراشادی ؛ تصويرگر:زینب آرین‌خصال - فرا رسانه‌برگ - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -92-5787-600-978 انتخاب
9- مرد آهنگر و چند داستان دیگر
نويسنده:ساغر مختاری ؛ ويراستار:حامد هاتف ؛ ويراستار:بهار علیزاده - باغ ستاره - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 6 -48-8187-600-978 انتخاب
10- تکنیک رهایی ذهن: چگونه به وسیله‌ی تکنیک EFT به آرامش و سلامتی دست یابیم؟
نويسنده:یاسمن گلچین ؛ ويراستار:حامد هاتف - درسا - دیویی: 616.8914 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 180000 ریال - 9 -012-336-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16