لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (9)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
2- فناوری اطلاعات در علوم سلامت
نويسنده:امین اجلی ؛ نويسنده:راضیه امینی ؛ نويسنده:فاطمه پاشایی‌ثابت - تیمورزاده - دیویی: 362.1068 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 2 -762-238-600-978 انتخاب
3- بیماری‌های اعصاب (شناخت - ادراکی)
مترجم:مهدی امیرخانی ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ مترجم:زهرا جمشیدی - حیدری - دیویی: 610.73 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 350000 ریال - 6 -119-489-600-978 انتخاب
4- کتاب جامع تروما: مراقبت پیش‌بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما
گردآورنده:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ گردآورنده:علیرضا بستامی ؛ گردآورنده:کیان نوروزی - حیدری - دیویی: 616.025 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 230000 ریال - 9 -43-8532-600-978 انتخاب
5- مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری - سالمندی
مترجم:محمد اقبالی ؛ مترجم:معصومه اکبری ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت - حیدری - دیویی: 610.73 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 260000 ریال - 2 -120-489-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
7- رهبری و مدیریت در بخش
نويسنده:جنی توماس ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ مترجم:راحله ثابت‌سروستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 362.173068 - 456 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 145000 ریال - 5 -179-101-600-978 انتخاب
8- رهبری و مدیریت در بخش
نويسنده:جنی توماس ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ مترجم:راحله ثابت‌سروستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73068 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 145000 ریال - 5 -179-101-600-978 انتخاب
9- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
10- کتاب جامع تروما: مراقبت پیش بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما
گردآورنده:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ گردآورنده:علیرضا بستامی ؛ گردآورنده:کیان نوروزی - حیدری - دیویی: 616.025 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 179000 ریال - 9 -43-8532-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2