لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (29)
تالیف (59)
ترجمه (3)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مریم ریحانی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -586-303-964-978 انتخاب
2- دوازده نظریه درباره طبیعت بشر: مکتب کنفوسیوس، آیین هندو، مکتب بودایی، افلاطون، ارسطو، یهودیت و مسیحیت، اسلام، کانت، مارکس، فروید، سارتر، نظریات داروین
نويسنده:لسلی‌فورستر استیونسون ؛ نويسنده:دیویدال. هابرمن ؛ نويسنده:پیترمتیوز رایت - فرهنگ نشر نو - دیویی: 128 - 562 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 850000 ریال - 5 -42-7439-600-978 انتخاب
3- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 306 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 108000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
4- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
6- دانشنامه جوانمردی (فتوت): لوطی‌گری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 218 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 200000 ریال - 5 -1474-00-964-978 انتخاب
7- زمخشری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.1924 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 1 -435-303-964-978 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 308 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 220000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7