لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (29)
تالیف (59)
ترجمه (3)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 306 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 108000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
2- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ادبیات فتوت و فتوت در ادبیات
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 262 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 2 -1475-00-964-978 انتخاب
3- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
4- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
5- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 304 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 200000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
6- رضا عباسی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 759.955 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 6 -472-303-964-978 انتخاب
7- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 308 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 220000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- پهلوانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 796.0955 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 8 -593-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7