لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (28)
تالیف (59)
ترجمه (2)
تهران (61)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطاملک جوینی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.062 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 55000 ریال - 3 -585-303-964-978 انتخاب
2- خوزستان در دوران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.53 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 2 -508-303-964-978 انتخاب
3- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
4- پهلوانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 796.0955 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 70000 ریال - 8 -593-303-964-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
6- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
7- زمخشری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.1924 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 1 -435-303-964-978 انتخاب
8- جاحظ
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 892.7834 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 9 -512-303-964-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- دانشنامه جوانمردی (فتوت): ریشه‌ها و خاستگاه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 304 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -1472-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7