لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (10)
تالیف (51)
ترجمه (1)
تهران (48)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:لیلا باباخانی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - ساکو - دیویی: 306 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 110000 ریال - 9 -59-6067-600-978 انتخاب
2- زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:محمدرضا سرمدیان - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 5 -67-6888-600-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
4- فارسی (1) پایه دهم دوره دوم متوسطه
تدوين:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:راضیه مهدوی‌پور - اسفندیار - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -52-7991-600-978 انتخاب
5- فارسی (1) پایه دهم کلیه رشته‌ها
تدوين:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 7 -96-8963-600-978 انتخاب
6- ادبیات فارسی (3) سوم دبیرستان
نويسنده:علیرضا زاهدی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -85-6888-600-978 انتخاب
7- فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:لیلا باباخانی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - ساکو - دیویی: 306 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 9 -59-6067-600-978 انتخاب
8- علوم و فنون ادبی (2): دوره دوم متوسطه
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:زهرا محسنی - اسفندیار - دیویی: 8fa0.42076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 8 -97-7991-600-978 انتخاب
9- فارسی پایه ششم دبستان
تدوين:مهدی حبیبی ؛ تدوين:مریم مزینانی - اسفندیار - دیویی: 4fa0.76 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 7 -81-7991-600-978 انتخاب
10- انشا و نگارش دوره اول متوسطه (نهم)
تدوين:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 808.04 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 7 -07-7991-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6