لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (9)
تالیف (42)
ترجمه (1)
تهران (39)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات فارسی (2) دوم دبیرستان
تدوين:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -92-6888-600-978 انتخاب
2- علوم و فنون ادبی (2): دوره دوم متوسطه
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:زهرا محسنی - اسفندیار - دیویی: 8fa0.42076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 8 -97-7991-600-978 انتخاب
3- زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:محمدرضا سرمدیان - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -67-6888-600-978 انتخاب
4- نگارش (2): دوره دوم متوسطه
نويسنده:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 808.04 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -92-7991-600-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
6- زبان فارسی (3) (رشته: ریاضی - تجربی)
تدوين:علیرضا زاهدی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 4fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -86-6888-600-978 انتخاب
7- فارسی (1) پایه دهم دوره دوم متوسطه
تدوين:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:راضیه مهدوی‌پور - اسفندیار - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -52-7991-600-978 انتخاب
8- آرایه‌های ادبی سوم دبیرستان
نويسنده:مهدی حبیبی - تراوش اندیشه - دیویی: 8fa0.42076 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -13-6888-600-978 انتخاب
9- انشا و نگارش دوره اول متوسطه (هشتم)
نويسنده:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 808.04 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -74-5760-600-978 انتخاب
10- تنظیم خانواده طبیعی راهنمای مراکز تنظیم خانواده
مترجم:معصومه فلاحیان ؛ مترجم:مهدی حبیبی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی - دیویی: 613.9 - 44 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 650 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5