لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (8)
تالیف (41)
ترجمه (1)
تهران (38)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
2- زبان فارسی (3) (رشته: ریاضی - تجربی)
تدوين:علیرضا زاهدی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 4fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -86-6888-600-978 انتخاب
3- زبان فارسی تخصصی (3) سوم دبیرستان
نويسنده:مهدی حبیبی - تراوش اندیشه - دیویی: 4fa0.76 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -15-6888-600-978 انتخاب
4- انشا و نگارش دوره اول متوسطه (نهم)
تدوين:مهدی حبیبی - اسفندیار - دیویی: 808.04 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 7 -07-7991-600-978 انتخاب
5- آرایه‌های ادبی سوم دبیرستان
نويسنده:مهدی حبیبی - تراوش اندیشه - دیویی: 8fa0.42076 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -13-6888-600-978 انتخاب
6- ادبیات فارسی (3) سوم دبیرستان
نويسنده:علیرضا زاهدی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - تراوش اندیشه - دیویی: 8fa0.76 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -91-5760-600-978 انتخاب
7- فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:لیلا باباخانی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - ساکو - دیویی: 306 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -59-6067-600-978 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:علیرضا زاهدی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - تراوش اندیشه - دیویی: 8fa0.76 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -41-6888-600-978 انتخاب
9- زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:محمدرضا سرمدیان - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -67-6888-600-978 انتخاب
10- زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مهدی حبیبی ؛ ويراستار:محمدرضا سرمدیان - اسفندیار - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 5 -67-6888-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5