لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبزشدن چه آسان: کارهای ساده‌‌ای که می‌توانید برای محافظت از زمین انجام دهید
نويسنده:الی رایان ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 30000 ریال - 4 -348-389-964-978 انتخاب
2- سبزشدن چه آسان: کارهای ساده‌‌ای که می‌توانید برای محافظت از زمین انجام دهید
نويسنده:الی رایان ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 4 -348-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1